Blaðsíða:RNABindi1.pdf/9

Úr Wikiheimild
Jump to navigation Jump to search
Þessi síða hefur ekki verið villulesin


10.0 Launa- og hvatakerfi bankanna

10.1 Þáttur hvatakerfanna í rekstri bankanna

10.2 Gagnasöfnun og úrtak

10.3 Hvatakerfi Glitnis banka hf.

10.3.1 Launadreifing Glitnis

10.3.2 Hvatakerfi starfsmanna tekjusviða Glitnis

10.3.3 Árangurstenging launa hjá Glitni

10.3.4 Kaupréttarsamningar

10.3.5 Starfskjör forstjóra Glitnis banka hf. 10.3.5.1 Samningar við Bjarna Ármannsson 10.3.5.2 Árangurstenging launa Bjarna Ármannssonar 10.3.5.3 Samningar við Lárus Welding

10.3.6 Nánar um launakjör forstjóra Glitnis

10.3.7 Lánafyrirgreiðslur til starfsmanna Glitnis

10.3.8 Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis

10.4 Hvatakerfi Landsbanka Íslands hf.

10.4.1 Launadreifing Landsbankans

10.4.2 Hvatakerfi starfsmanna tekjusviða Landsbankans 10.4.2.1 Inngangur 10.4.2.2 Árangurstenging launa í Landsbankanum

10.4.3 Starfskjör bankastjóra Landsbankans 10.4.3.1 Samningar Halldórs J. Kristjánssonar 10.4.3.2 Samningar Sigurjóns Þ. Árnasonar

10.4.4 Nánar um laun bankastjóra Landsbankans

10.4.5 Fjármögnun og innlausn kaupréttarsamninga í Landsbankanum

10.4.6 Lánafyrirgreiðsla til starfsmanna Landsbankans

10.4.7 Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis

10.5 Hvatakerfi Kaupþings banka hf.

10.5.1 Launadreifing Kaupþings

10.5.2 Hvatakerfi starfsmanna tekjusviða Kaupþings 10.5.2.1 Kaupréttarsamningar starfsmanna Kaupþings 10.5.2.2 Lán starfsmanna Kaupþings til hlutabréfakaupa 10.5.2.3 Árangurstenging launa starfsmanna Kaupþings

10.5.3 Starfskjör forstjóra og stjórnarformanns Kaupþings 10.5.3.1 Samningar við Sigurð Einarsson 10.5.3.2 Samningar við Hreiðar Má Sigurðsson 10.5.3.3 Samningar við Ingólf Helgason

10.5.4 Nánar um laun bankastjóra Kaupþings

10.5.5 Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis

Fylgiskjal 1

Fylgiskjal 2 11.0 Innri og ytri endurskoðun

11.1 Innri endurskoðun og áhættustýring

11.1.1 Inngangur

11.1.2 Lög og reglur um hlutverk innri endurskoðunar

11.1.3 Umfang innri endurskoðunar

11.1.4 Umfjöllun í skýrslum innri endurskoðenda um tiltekin viðfangsefni á árinu 2008

11.1.5 Endurskoðunarnefndir fjármálafyrirtækjanna

11.1.6 Virkni innra eftirlits bankanna

11.1.7 Tengsl Fjármálaeftirlitsins og innri endurskoðenda

11.1.8 Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis um innri endurskoðun

11.1.9 Áhættustýring 11.1.9.1 Kaupþing banki hf. 11.1.9.2 Glitnir banki hf. 11.1.9.3 Landsbanki Íslands hf.

11.1.10 Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis um áhættustýringu

11.2 Ytri endurskoðun

11.2.1 Inngangur

11.2.2 Lagagrundvöllur endurskoðunar

11.2.3 Nánar um aðferðafræði og afmörkun rannsóknarinnar

11.2.4 Áritun ytri endurskoðenda á ársreikninga fjármálafyrirtækjanna og árshlutauppgjör

11.2.5 Árshlutareikningar fjármálafyrirtækjanna í júnílok 2008 og fyrsta áætlun um virði fyrirtækjanna eftir fall