Wikiheimild:Forsíðutextar

Úr Wikiheimild
Jump to navigation Jump to search

Á þessari síðu má stinga upp á nýjum textum til að sýna á forsíðu. Textabrotin sem birtast á forsíðu eru valin af handahófi af þeim sem sett hafa verið inn í slembiveljarann. Hæfileg lengd textabrota er á bilinu 800 til 1000 slög en það fer að sjálfsögðu eftir því hversu samfelldur textinn er og hvort um er að ræða ljóð eða kvæði sem gera sérstakar kröfur um uppsetningu. Í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að nota fleiri en einn textabút úr sérlega löngum verkum en gott er þó að reyna líka að láta dæmin endurspegla allt sviðið um efni á Wikiheimild.

1 til 10[breyta]

1
Fyrsta auglýsing Jörundar hundadagakonungs
eftir
Jörund hundadagakonung
Jorgenjorgenson.jpg
4. Allslags vopn án undantekningar, svo sem byssur, pístólur, korðar, lángir knífar (Dolk) eður ammunition skulu án tafar afhendast.

5. Sé svo að nokkur af landsins innbyggjurum, kvenfólk eða börn, skulu fara sendiferð milli Danskra án leyfis, eiga þeir að straffast sem stjórnarstandsins fjandmenn, samt sem áður, ef barnið ekki veit af, að það hafi drýgt yfirsjón, þá skal sú persóna, sem sendi það straffast í þess stað.

6. Allir lyklar til opinberra einnig privat pakkhúsa og krambúða, skulu afhendast; allir peningar og bankoseðlar, sem annaðhvort tilheyra kónginum ellegar þeim faktórum, sem eru í sambandi með dönskum höndlunarhúsum, skulu geymast strax undir loku og lás og lyklarnir afhendast ásamt öllum reikningskapar bókum, protokollum og pappírum, sem tilheyra kónginum og faktórum, er meðhöndlast upp á líkan máta.

7. Til að uppfylla þessi boð gefst yður hér í Reykjavík hálfur þriði tími, í Hafnarfirði 12 tímar, en síðar meir skal nauðsynleg ráðstöfun ské á öðrum fjærliggjandi stöðum.


2
Dómur Landsdóms í máli nr. 3/2011
Kafli IV.34 - vitnisburður Hreiðars Más Sigurðssonar
Þjóðmenningarhúsið
Hreiðar kvaðst ekki minnast þess sérstaklega hver viðhorf stjórnvalda hafi almennt verið til atriða, sem vörðuðu ráðagerðir Kaupþings banka hf. um samdrátt í starfsemi sinni og flutning hennar úr landi. Hann gat þess þó að það hafi valdið stjórnendum bankans vonbrigðum að hafnað hafi verið beiðni um heimild til að gera uppgjör fyrir hann í erlendum gjaldmiðli, enda hafi það haft neikvæð áhrif að þurfa að gera upp í íslenskum krónum. Hann kvað stjórnvöld ekki hafa óskað eftir tillögum frá bankanum um aðgerðir til að minnka efnahagsreikning hans, en efnahagsráðgjafi ákærða hafi á hinn bóginn tekið upp umræður haustið 2008 um samruna í bankakerfinu. Hreiðar sagðist telja þetta hafa átt rætur að rekja til ótta um stöðu Glitnis banka hf., en hann hafi um páskana 2008 lagt til að þeim banka yrði skipt upp á þann hátt að Kaupþing banki hf. tæki yfir erlendar eignir hans og Landsbanki Íslands hf. þær innlendu.


3
Ölkvæði II
eftir
Stefán Ólafsson
Legsteinn Stefáns Ólafssonar

Vínið held eg bezt brent
bæta ólysti,
ef vel er ákent
það ískrar í brysti,
mjaðar staup sé með spent,
svo menn verði ótvistir,
öllum er öl hent,
ef þá dátt þyrstir.

Kæran gaf mér krús á,
kættist hrings álfur,
þar skal enginn af fá,
utan eg sjálfur;
til gleði brún brá,
bikarinn hálfur,
einhverj veitir ásjá,
ef eg verð sem kálfur.


4
Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
19. grein
Fáni Sameinuðu þjóðanna
1. Allir skulu eiga rétt á að ráða skoðunum sínum afskiptalaust.
2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess að leita, taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra, annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista, eða eftir hverjum öðrum leiðum að þeirra vali.
3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins að því marki sem mælt er í lögum og er nauðsynlegt:
(a) til þess að virða réttindi eða mannorð annarra;
(b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public), eða heilbrigði almennings eða siðgæði.


5 Forsíða/Textabrot/5
6 Forsíða/Textabrot/6
7 Forsíða/Textabrot/7
8 Forsíða/Textabrot/8
9 Forsíða/Textabrot/9
10 Forsíða/Textabrot/10

11 til 20[breyta]