Frumvarp stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga/Bréf stjórnlagaráðs til forseta Alþingis

Úr Wikiheimild
Jump to navigation Jump to search

Forseti Alþingis

Með ályktun Alþingis frá 24. mars 2011 var stjórnlagaráði falið að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. Þær tillögur liggja nú fyrir í formi frumvarps til nýrrar stjórnarskrár og afhendist það forseta Alþingis hér með. Frumvarpið var samþykkt ein­róma með atkvæðum allra ráðsfulltrúa á síðasta fundi ráðsins sem lauk miðvikudaginn 27. júlí síðastliðinn.

Stjórnlagaráði var meðal annars falið að fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar, sem kosin var af Al­þingi 16. júní 2010. Hlutverk stjórnlaganefndar var að undirbúa þau verkefni sem síðar voru fal­in stjórnlagaráði, meðal annars með því að halda þjóðfund um stjórnarskrármálefni og safna gögn­um og upplýsingum um þau og leggja fram hugmyndir um breytingar á stjórnarskránni. Stjórnl­aganefnd hélt þjóðfund 6. nóvember 2010, þar sem þúsund þátt­takendur voru valdir með úrtaki úr þjóðskrá, og afhenti nefndin stjórnlagaráði skýrslu sína og tillögur á fyrsta fundi ráðsins, 6. apríl síðastliðinn. Frumvarp stjórnlagaráðs er því afrakstur mikillar vinnu á löng­um ferli.

Fulltrúar í stjórnlagaráði eru fjölbreyttur hópur með ólíkar skoðanir, menntun og reynslu. Hver og einn hefur tekið afstöðu til mála á eigin forsendum. Almenningur hefur átt greið­an aðgang að verkinu, fyrst og fremst með athugasemdum og innsendum erindum á vef­setri ráðsins. Þannig hefur varðveist sú hugmynd að almenningur kæmi að endurskoðun stjórn­ar­skrár­innar. Frumvarp stjórnlagaráðs hefur því mótast smám saman í samræðum milli full­ trúa inn­byrðis og opnum skoðanaskiptum við samfélagið. Stjórnlagaráð afhendir nú þingi og þjóð frum­varpið. Skýringar með frumvarpinu verða afhentar Alþingi í næstu viku og endur­ spegla um­ræðuna innan ráðs og utan.

Stjórnlagaráð væntir þess að sú opna umræða sem fram hefur farið á undanförnum mánuð­um um stjórnarskrármál haldi áfram. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að breytingar á stjórnar­skrá séu framvegis bornar undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjun­ar. Fulltrúar í stjórnlagaráði eru einhuga um að veita beri landsmönnum öllum færi á að greiða atkvæði um nýja stjórnarskrá áður en Alþingi afgreiðir frumvarpið endanlega. Komi fram hugmyndir um breytingar á frumvarpi stjórnlagaráðs lýsa fulltrúar í stjórnlagaráði sig reiðu­búna til að koma aftur að málinu áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram.

Reykjavík, 29. júlí 2011,

Salvör Nordal
formaður
Andrés Magnússon Ari Teitsson
Arnfríður Guðmundsdóttir Ástrós Signýjardóttir
Dögg Harðardóttir Eiríkur Bergmann Einarsson
Erlingur Sigurðarson Freyja Haraldsdóttir
Gísli Tryggvason Guðmundur Gunnarsson
Illugi Jökulsson Íris Lind Sæmundsdóttir
Katrín Fjeldsted Katrín Oddsdóttir
Lýður Árnason Ómar Þorfinnur Ragnarsson
Pawel Bartoszek Pétur Gunnlaugsson
Silja Bára Ómarsdóttir Vilhjálmur Þorsteinsson
Þorkell Helgason Þorvaldur Gylfason
Þórhildur Þorleifsdóttir Örn Bárður Jónsson
Þorsteinn Sigurðsson
framkvæmdastjóri